Zadej údaje, podle kterých chceš vyhledávat:


Pár poznámek k vyhledávání:

Do kolonek označených *) je možno zadat i více čísel (resp. dat), popř. rozsah dat. Samostatné hodnoty musí být odděleny čárkou, rozsah hodnot pomlčkou.
Příklad: '1,2,3-44' nebo '22.3.2005-30.5.2005,3.2.2005'

Pro vyhledávání textových hodnoty (jméno, mail, text příspěvku, název akce, téma) je použit fulltextový vyhledávač Lucene. Kompletní nápovědu je možno nalézt v anglické dokumentaci na stránkách tohoto projektu, zde uvedu jen několik základních pravidel:

  • vyhledávání není case-sensitive, nezáleží na velikosti písmen.

  • hledá se pouze v textu, narozdíl od dřívějších verzí nejsou započítávány značky HTML.

  • hledá se vždy přesný výraz, pokud přesný výraz neznáš (nevíš třeba jaký použít rod nebo pád), můžeš použít zástupný znak '*' pro skupinu více znaků nebo '?' pro jeden znak. Například pokud chceš nalézt všechny formy slova Jerry, zadej výraz 'Jerry*': dostaneš i výsledky se slovy Jerryho, Jerrymu apod. Tyto zástupné znaky nesmí být na začátku slova, v takovém případě nahlásí vyhledávač chybu.

  • lze zadat více slov, v takovém případě se hledají příspěvky, v nichž je použito alespoň jedno z těchto slov. Pokud chceš najít příspěvky, v nichž se vyskytují pouze obě slova zároveň, zadej před tato slova znak '+'. Například pokud do políčka 'Text příspěvku' zadáš výraz '+hlavní +nádraží', dostaneš (k dnešku, tj. 16.8.2005) příspěvky číslo 251 a 3536, v nichž jsou obě tato slova. K opačnému účelu slouží znak '-', kterým je možno zbavit se příspěvků s daným slovem. Opět příklad: pokud zadám to 'Text příspěvku' slovo 'koncert', dostanu mj. příspěvek číslo 7361, v němž se toto slovo vyskytuje. Pokud do tohoto políčka zadám 'koncert -nedělní', příspěvek 7361 se mezi nalezenými neobjeví. Slova uvozená '+' lze slučovat do skupin pomocí závorek, viz např. výraz '(+hlavní +nádraží) -vzduch', pro bližší podrobnosti tě opět odkážu na dokumentaci.